امروز: چهارشنبه, 24 مرداد 1397 19:28
آخرین مطالب سایت گناباد20
پروژه های شهرستان (پربازدید)

زنا و زنان

مى دانيم كه اسلام با هر عاملى كه موجب انحراف جنسى گردد مخالف است و به شدت با آن مبارزه مى كند: نگاه كردن ، لخت شدن ، لباس زننده پوشيدن ، مطالب بدآموز مطرح كردن : چه از طريق كتاب و چه از طريق فيلم و يا موسيقى ، ترانه و يا سرودهاى تحريك كننده .

ادامه مطلب...